Kunden i fokus - bedre økonomi - full kontroll og oversikt

Vi i Helseregnskap har fokus på å bygge opp systemer, rutiner og kompetanse rundt helserelaterte næringsvirksomheter.

Vi bistår med alt innenfor administrasjon, personalarbeid, lønnsforhandlinger, OTP, HMS og kvalitetsrutiner, i tillegg til tradisjonell regnskapsføring, lønn og økonomitjenester.

Helseregnskap har kompetanse på de aller fleste økonomi- og journalsystemer, og vil tilpasse dette ut fra kundens ønsker og behov.

De fleste kundene våre er innenfor disse profesjonene:

  • Privatpraktiserende allmennleger og spesialister
  • Tannleger
  • Fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer
  • Klinikker bestående av flere profesjoner