Bedre økonomi - full kontroll og oversikt

Vi i Helseregnskap har fokusert på å bygge opp systemer, rutiner og kompetanse rundt helserelaterte næringsvirksomheter.
I tillegg til "tradisjonell" regnskapsføring og økonomitjenester bistår vi også med alt innenfor administrasjon,
personal arbeide, lønnsforhandlinger, OTP, kvalitetsrutiner m.v.

Vi mener å utføre vårt arbeid med en høy kvalitet, forståelig fremstilt og tilrettelagt for våre oppdragsgivere,
på en kostnadseffektiv måte

ONLINE

ONLINE Fakturering

  • Full oversikt over faktureringene.
  • Send purring og inkasso online.
  • Spar mye dobbeltarbeid.

ONLINE Regnskap

  • Brukes fra hvilken som helst PC.
  • Før bilag og kjør rapporter.
  • Alle tall alltid tilgjengelig.
De fire største gruppene med oppdragsgivere er pr i dag innenfor profesjonene:
  • Privatpraktiserende leger / Spesialister
  • Fysioterapeuter / Kiropraktorer
  • Tannleger
  • Klinikker bestående av flere profesjoner.