Rådgivning

Hos oss i Helseregnskap får du ikke bare bistand med regnskap, men vi hjelper deg gjerne også med gode råd. Etter hvert som teknologien stadig forenkler tunge prosesser, kan vi bruke mer tid på andre ting som er viktig for din bedrift. Trenden i bransjen er at den tradisjonelle regnskapsføreren blir erstattet med rådgivere, som også har kompetanse på regnskap og IT.

Vi står støtt til å hjelpe deg med dine behov.

Økonomisk rådgivning

I mange situasjoner kan det være greit å sparre med en fagperson når man tar økonomiske beslutninger for seg selv eller sin bedrift. I en hektisk hverdag er det fort gjort å overse ting som kan ha stor betydning for de valgene man tar.

Vårt mål er å være tilgjengelig for både store og små problemstillinger.

Bør du kjøpe eller lease driftsmiddelet du trenger? Skal du ha firmabil eller bør du bruke privatbilen? Sjansen er stor for at vi har erfaring med akkurat det du lurer på. 

Vi ønsker å være framoverlent og kommer gjerne også med uoppfordrende råd og tips.

Regnskap og fradrag

Hvilke kostnader kan du egentlig kreve fradrag for? I prinsippet skal man få fradrag for alle kostnader til inntekts ervervelse, men her er det en jungel av unntak og beløpsgrenser. Erfaringsmessig er dette den største fallgruven for de som fører regnskapet sitt selv. Det er ikke alltid at sunn fornuft strekker til.

Da kan det være greit å samarbeide med noen som har full kontroll på akkurat dette.

Organisering og struktur

Alle må begynne en plass, og vi håper at du starter med å kontakte oss når du har bestemt deg for å bli næringsdrivende. Gode valg i dag kan spare deg for mye tid og ressurser i framtiden.

Ta kontakt med oss hvis du trenger råd og bistand med valg av selskapsform, opprettelse av selskap, utforming av avtaler og kontrakter, og søknader og forhandlinger

Skatterådgivning

De fleste av oss betaler gledelig skatt til felleskapet, men de færreste vil betal mer enn de må. Med god planlegging er det ofte mulig å optimalisere hvor mye og når man skal betale skatten. Skatteplanlegging handler om å være i forkjøpet, og om å benytte seg av de mulighetene man har som bedriftseiere og selvstendig næringsdrivende.

Restskatten trenger ikke alltid å komme som en overraskelse. Vi kan bistå med et regnskap som er løpende oppdatert, og kan dermed gi skatteprognoser på et tidlig tidspunkt.

Bransjespesifikt

Helsebransjen er spesiell på mange områder, kanskje særlig når det gjelder konkurranse. I mange tilfeller ser ikke de ulike aktørene på hverandre som konkurrenter, men som kollegaer. Og siden man ser på hverandre som kollegaer, velger man ofte å samarbeide for å yte det beste tilbudet ut til «kunden». I slike tilfeller er det nødvendig å skille mellom hver enkelt part og felleskapet.

Vi har god erfaring med drift av gruppepraksiser og felles driftsselskaper. Hos oss får du verdifulle råd innen driftsmodeller, rettferdig kostnadsfordeling, administrativ drift, internavtaler og valg av leverandører