Regnskap

Vi fokuserer på regnskapet, så du kan fokusere på pasientene. 

Regnskapet er på mange måter selve fundamentet i selskapet. Vår oppgave er å bistå med kompetanse og erfaring i alle ledd slik at selskapet får en stabil plattform å bygge videre på. Vi ønsker å endre tankesettet om at regnskap kun er en nødvendighet, til å bruke det aktivt i driften. Vårt mål er at informasjon i regnskapet skal fungere som et styringsverktøy for å ta gode beslutninger.

Bilde av Gro som ser på en skjerm og jobber

Bokføring

Nesten alle næringsdrivende har bokføringsplikt. Det betyr at det stilles en del krav til regnskapssystem og hvordan regnskapet føres.

Med en ekstern regnskapsfører kan du være trygg på at regnskapet til enhver tid oppfyller de lover og regler som gjelder.

Tradisjonelt sett har bokføring av bilag vært det regnskapsfører har brukt mest tid på. I mange tilfeller gjelder det også i dag, men med nye systemer ligger det til rette for å effektivisere dette. Vi har gått veien fra å føre bilag i fysisk perm, og skanne bilag inn i regnskapssystemet, til nå å motta nesten alt av bilag rett til regnskapssystemet.

Det er en prosess å modernisere sine rutiner og løfte regnskapet opp i skyen. Vi sitter på den nødvendige kompetansen til å gjøre overgangen så smidig som mulig.

Lønn

De ansatte er ofte den viktigste ressursen i selskapet. Riktig lønn til riktig tid er derfor en forutsetning for et godt forhold med dine ansatte. Det blir sett på som en selvfølge når alt går som det skal, men det blir ofte et stort problem når det ikke fungerer.

Ved å outsource lønnskjøring til oss, sørger vi for at rutiner overholdes.

Vi ivaretar pliktig rapportering, og kan være sparingssparingsparter på alt fra rekruttering, sykemeldinger, permitteringer, pensjonsavtaler og andre administrative oppgaver.

Bilde av to hender som trykker på en kalkulator og pc-en
Bilde av en kalkulator og en penn på regnskapsdokumenter

Skattemelding og årsregnskap

Når regnskapsåret er ferdig må det utarbeides skattemelding og næringsoppgaver for de som er selvstendig næringsdrivende. De som driver gjennom et aksjeselskap må også utarbeide og sende inn årsregnskap.

Årsregnskapet er en oversiktlig sammenstilling av regnskapet som skal sendes inn til det offentlige. Dette skal gjennomgås av generalforsamlingen, og være utgangspunktet for blant annet beregning av utbytte og andre disposisjoner.

Av oss vil dere motta komplett skattemelding og årsregnskap klart for gjennomgang og elektronisk signering med bank-ID.

Budsjettering

I noen tilfeller kan det være smart å planlegge selskapets økonomi ekstra nøye. Budsjett er et godt verktøy som kan brukes til å følge opp mål og forutsetninger som er satt for en gitt periode. Vi er behjelpelige med å utarbeide budsjetter til de fleste formål.

Bilde av en person som trykker på pc-en
Bilde av en iPad med tabeller på skjermen

Rapportering

Vi skjønner at tabeller med tall ikke alltid er den beste måten å lese regnskapet på. Med våre systemer får du rask og forståelig informasjon om det som interesserer deg. Avhengig av hvilken løsning du har hos oss, har vi mulighet til å gi deg tilgang til oppdatert regnskapsinformasjon når du selv ønsker det. Her kan du bruke app på mobil,  nettbrett eller vanlig nettleser på PC.