Teknologi

Vår visjon er å gi våre kunder en enklere hverdag. Dette kan gjøres med å bruke alle muligheter teknologen i dag kan gi. Vi ser klart at dette er tids- og kostnadsbesparende for våre kunder.

Vi har til enhver tid fokus på at både vi og våre kunder skal ha effektive arbeidsprosesser. Dette får vi ved å bruke mest mulig automatiserte og integrerte løsninger. Vi tenker i første rekke på automatisering og integrasjoner mot journalsystem, bank, betalingsløsninger, timeoppfølging, sykefravær, ferieoppsett og HMS.

Ansatte hos Helseregnskap har god erfaring og kunnskap rundt implementering av alt dette, samt at vi foretar en grundig opplæring av aktuelt personell.

Vi har kompetanse og kjennskap til de fleste skybaserte regnskapssystemer, men vi har valgt å satse på PowerOffice GO, som vi mener er markedsledende innen sitt felt. 

Helseregnskap inngår i Wican Gruppen, som består av Wican Regnskap, Wican Data og Wican Marked med kontorer i Fredrikstad, Larvik, Halden og Drøbak. Sammen er vi en totalleverandør innen regnskap, IT og markedsføringstjenester. Wican Data er bl.a. autorisert forhandler av Norsk Helsenett.

Som kunde av Helseregnskap får du en kompetanseparter med god og bred bransjeerfaring.