Teknologi

Vår visjon er å gi våre kunder en enklere hverdag ved å ha effektive arbeidsprosesser.

Hos oss i Helseregnskap får du ikke bare bistand med regnskap, men vi hjelper deg gjerne også med gode råd. Etter hvert som teknologien stadig forenkler tunge prosesser, kan vi bruke mer tid på andre ting som er viktig for din bedrift. Trenden i bransjen er at den tradisjonelle regnskapsføreren blir erstattet med rådgivere, som også har kompetanse på regnskap og IT.

Bilde av en iPad med tabeller på skjermen

Vi har til enhver tid fokus på at både vi og våre kunder skal ha effektive arbeidsprosesser. Dette får vi ved å bruke mest mulig automatiserte og integrerte løsninger. Vi tenker i første rekke på automatisering og integrasjoner mot journalsystem, bank, betalingsløsninger, timeoppfølging, sykefravær, ferieoppsett og HMS.

Ansatte hos Helseregnskap har god erfaring og kunnskap rundt implementering av alt dette, samt at vi foretar en grundig opplæring av aktuelt personell.

Vi har kompetanse og kjennskap til de fleste skybaserte regnskapssystemer, men vi har valgt å satse på PowerOffice GO, som vi mener er markedsledende innen sitt felt. 

Helseregnskap inngår i Wican Gruppen, som består av Wican RegnskapWican Data og Wican Marked med kontorer i Fredrikstad, Larvik, Halden og Drøbak. Sammen er vi en totalleverandør innen regnskap, IT og markedsføringstjenester. Wican Data er bl.a. autorisert forhandler av Norsk Helsenett.